VERBINDEND SCHOOLKLIMAAT


HERSTELGERICHT HANDELEN

Engagementsverklaring van Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Created with Sketch.

“Een katholieke school werkt vanuit de grondervaring dat mens en wereld tegelijk gave en opgave zijn. Gevat in een netwerk van relaties met medemensen, de samenleving en de wereld, is menselijke vrijheid een gekregen vrijheid, die oproept tot verantwoordelijkheid. In het vertrouwen dat het diepste mysterie van de werkelijkheid de liefde is, neemt de school die liefde – zoals de Bijbel verhaalt en Jezus die voorleeft – als richtsnoer voor opvoeden, leven en samenleven. De christelijke hoop die in die liefde en het verrijzenisgeloof ontspringt, oriënteert de school in haar doelen en werking.” 

Een verbindend schoolklimaat

Created with Sketch.

Een verbindend schoolklimaat is een pedagogisch klimaat waarin het schoolteam inzet op positieve verbindende referentiepunten zoals respect voor elkaar, een goede band met je leerlingen en hun ouders, veiligheid en geborgenheid van de omgeving, gedrevenheid en empathie, boeiende lessen, echte participatiekansen, gezonde ontspanning.

In een verbindend schoolklimaat kiest het schoolteam er expliciet voor om conflicten op een herstelgerichte manier aan te pakken. Herstelgerichte maatregelen zijn in essentie altijd verbindend.

Of het nu gaat om moeilijk te begrijpen leerlingengedrag, eigen aan een bepaalde leeftijd of het gaat over een zwaar incident, steeds zal dit herstelgericht benaderd worden als schoolteam.

Herstelgericht werken

Created with Sketch.

Een herstelgerichte aanpak richt zich op de groep en de relaties die door het conflict geschaad worden. 

Bij een herstelgerichte aanpak maken we gebruik van vier vragen: 

1.      Wat is er gebeurd? 

2.      Wat dacht je?  Wat voelde je? 

3.      Wie is erbij betrokken? En wie nog? En wie nog? 

4.      Wat heb jij nodig? 

5.      Wat ga je doen om dit te herstellen? 

De school richt zich op het bouwen, behouden en versterken van gezonde relaties omdat zij de basis zijn voor een gemotiveerd en productief leerproces op school en in de klas. 
 
Wekelijks gebruiken we in de klassen de pro-actieve cirkel.  Op deze manier willen we aan een pro-actieve houding werken, die nodig is bij een herstelgerichte aanpak.
 
 Enkele regels van de pro-actieve cirkel zijn: 

  • Je onderbreekt de spreker niet. 
  • Als jij aan de beurt bent om te praten, kan je ook passen. 
  • Je inbreng is positief, niet kwetsend of aanvallend. 
  • Wat hier gezegd wordt blijft in de cirkel. 

 …. 

Het gaat om het proces: spreken en luisteren naar elkaar in een verbindende taal. 

 

Verbindend gezag

Created with Sketch.

Verbindend gezag is een uitgangspunt van de nieuwe autoriteit, maar past ook binnen de principes van verbindend schoolklimaat. Verbindend gezag gaat om het durven neerzetten van je gezag en je grenzen stellen binnen je lessen, op de speelplaats, tijdens buitenschoolse activiteiten… op een kalme, vastberaden manier. Niet vanuit macht, maar vanuit verbinding. 

Via vorming en coaching wordt deze manier van werken eigen gemaakt en toegepast in eigen klaspraktijk/school.