Laptops voor alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar

Uitleg laptops