Digitaal communicatiebeleid

Dit schooljaar zijn we overgestapt naar Broekx als online communicatieplatform. We zien hierin kansen om rust en duidelijkheid te brengen in onze digitale communicatie. 

  • Eén online platform voor de hele school 
  • Toegang tot de digitale schoolkalender 
  • Transparantie in de aanwezigheden van uw kind
  • Beide ouders hebben een eigen account 
  • Accounts van verschillende kinderen binnen een gezin kunnen gekoppeld worden 

 

Naast de vele voordelen zien we ook mogelijke valkuilen in dit toegankelijke platform. Samen willen we werken aan een transparante en werkbare digitale communicatie. 


 
 

Goede afspraken maken goede vrienden.

Created with Sketch.

1. Voortaan verloopt het contact met de leerkrachten enkel via Broekx  of de schoolagenda.  Niet per telefoon of via What’s App.

Zo kan u informatie opvragen of een korte vraag  stellen. 
 
 

2. Voor vragen van algemene aard blijft de directie of het secretariaat het aanspreekpunt. U vindt ons ook terug via hetzelfde systeem in Broekx.  

 

3. De school blijft tijdens de schooluren steeds bereikbaar via telefoon (089/76 41 76). Zaken waarbij wij kort op de bal moeten kunnen spelen of die emotioneel geladen zijn, bespreekt u best per telefoon of in een persoonlijk gesprek. Hiervoor maakt u best even een afspraak.
 
 

Er is permanentie voorzien op het secretariaat tijdens volgende uren:

-        van 8u15 tot 10u25

-        van 10u45 tot 12u20

-        van 13u20 tot 15u30  (op woensdag tot 12u20)

Tijdens deze uren kan u de school telefonisch bereiken. Gelieve er rekening mee te houden dat het altijd mogelijk is dat de secretariaatsmedewerker of directie even niet op het secretariaat aanwezig is.  In dat geval belt u best enkele ogenblikken later terug.
Afwezigheden van leerlingen worden ook via het nummer van de school gemeld (089/76 41 76).

 

Voor DRINGENDE gevallen kan u de directie telefonisch  contacteren.  Niet via een berichtje maar door te bellen.  

Angelique Schoffelen:      0486/62 74 85

Reinhilde Giacomi:            0497/39 46 84

Wat mag u van ons verwachten ? 

Created with Sketch.

Wij maken gebruik van berichten in het ouderplatform. 

  • Eén onderwerp per bericht, voorafgegaan door INFO of ACTIE + klas + onderwerp 


          -->  INFO : hierop hoeft u niet te reageren, deze mail is louter informatief.

          --> ACTIE : dit bericht vraagt om een antwoord/actie.


  • Berichten worden 1 keer per 24 uur door het teamlid gelezen. 
  • U mag een antwoord verwachten binnen de 2 werkdagen
  • Na 18 uur en in het weekend worden geen berichten van ouders beantwoord. 

Oudercontacten

Created with Sketch.

Een oudercontact is een vooraf vastgelegd moment tussen ouder(s)/verzorger(s) en de medewerker(s) van de school.  We vinden deze gesprekken vaak terug in rapportbesprekingen, oudercontacten of bij leerlingbesprekingen met beleidsmedewerkers en/of externe hulpverleners. U kan zelf ook een gesprek aanvragen met de leerkracht door een afspraak te maken via mail of door te bellen naar de school.

 E-mail

Created with Sketch.

U kunt de directie ook steeds via mail bereiken.  Ook dan proberen we binnen twee werkdagen te reageren.  
Directie: [email protected]

Agenda leerlingen

Created with Sketch.

In de agenda’s van de kinderen kunnen de ouder(s)/verzorger(s) of de leerkrachten vragen/opmerkingen noteren.  Indien het informatie betreft die gevoelig ligt, hebben we graag persoonlijk contact. Als u een mail stuurt of de school telefonisch contacteert kan er een afspraak gemaakt worden voor een gesprek met leerkracht/directie. 

Maandkalender

Created with Sketch.

Iedere maand verschijnt er een maandkrantje van onze school.  Deze wordt mee gegeven aan de gezinsoudsten.  Hier vindt u de kalender met activiteiten terug alsook een nieuwsbrief met o.a. leuke weetjes en een korte toelichting bij enkele activiteiten. 

Schoolwebsite (https://www.stw-eisden.be)

Created with Sketch.

We werken momenteel aan een opfrissing van de website van onze school.

Op de website van de school kan u informatie terugvinden met betrekking tot de school.  Het schoolreglement, de visies, jaarlijkse inlichtingen,  e.a. informatie wordt hierop digitaal ter beschikking gesteld. Het geeft een eerste beeld van de school voor mogelijk geïnteresseerde ouder(s)/verzorger(s)/kinderen.

Ook vindt u hier van elke leerkracht op onze school een foto met link om de leerkracht te mailen.  

Facebook (Sint - Willibrordus Maasmechelen)

Created with Sketch.

Onze school heeft ook een facebook pagina waar u foto’s terug vindt van verschillende activiteiten.  Wanneer u wenst dat uw kind niet met foto’s op onze facebook pagina staat kunt u dat aangeven bij de briefwisseling rond toelating gebruik foto’s.

Niet gebruikte communicatiekanalen

Created with Sketch.

Vanaf 1 september worden volgende communicatiekanalen NIET meer gebruikt:

-        Messenger

-        Telefonisch contact op het nummer van de leerkracht

-        Whatsapp

-        SMS

We vragen de ouder(s)/verzorger(s) om er rekening mee te houden dat bovenvermelde communicatiekanalen niet zullen worden gebruikt bij de communicatie tussen ouder(s)/verzorger(s) en de school.  Berichten die via messenger, whatsapp, sms e.a. niet vermelde gebruikte kanalen worden verzonden, zullen bijgevolg niet meer  beantwoord worden.