MEDIAKUNDIGE ONTWIKKELING

In de Sint-Willibrordusschool trachten de leerkrachten de doelen van de leerlijn van mediakundige ontwikkeling (ZILL en zelf aangevuld) te realiseren binnen de krachtige leeromgeving. 

Created with Sketch.

Concreet betekent dit dat de kinderen kansen krijgen bij aanbreng/verwerking/ implementatie van leerstof gebruik te maken van tablets (1ste en 2de graad) en laptops (derde graad). 

Er werd een leerlijn opgemaakt met de ZILL-doelen per leeftijdsgroep en een leerlijn met de technische vaardigheden per leeftijd. Leerkrachten bewaken deze leerlijn tijdens hun dagelijkse activiteiten. 

In het kleuteronderwijs wordt reeds aan een aantal vaardigheden gewerkt via tablets (per 8 kleuters 1 tablet – tonieboxen) 

Vanaf het vijfde leerjaar heeft ieder kind een persoonlijke laptop. 

Vanuit kansarmoede is onze betrachting om voor ieder kind van de derde graad over een laptop te laten beschikken en de kans te geven om thuis digitaal huiswerk te maken. 

Created with Sketch.


 

Ieder kind in de derde graad beschikt over een persoonlijke laptop, ook voor huiswerk. In de huiswerkklas (op maandag en dinsdag een uur na school) is er mogelijkheid om met een laptop/tablet te werken. 

In de lagere klassen zal nagegaan worden welke kinderen thuis niet digitaal kunnen werken (bijv. om te bingelen of toets voor te bereiden). Deze kinderen krijgen op die momenten een (iets oudere tablet mee). 

Voor de derde graad neemt ieder kind, op momenten dat thuis digitaal gewerkt wordt, de persoonlijke klaslaptop mee naar huis.