Huiswerkklas

De gemeente Maasmechelen, dienst onderwijs en educatie biedt financiële ondersteuning aan scholen, verenigingen en organisaties die laagdrempelige huiswerkondersteuning aanbieden aan
kinderen/jongeren en hun gezin. Huiswerkondersteuning is geen bijles!

Het doel is kinderen te ondersteunen in het verwerven van de nodige vaardigheden en attitudes om te komen tot zelfstandig werken. Ook de ouders dienen betrokken te worden in het initiatief. Door met het hele gezin te werken aan meer betrokkenheid en het versterken van schoolse vaardigheden, zullen kinderen/jongeren komen tot een hoger welbevinden en betere schoolresultaten. We streven naar gelijke onderwijskansen voor iedereen

Deze huiswerkondersteuning is door de subsidiëring gratis.  Onze school kiest er voor om de huiswerkklas te organiseren voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. 
Per trimester kan je jouw kind hiervoor inschrijven.
De huiswerkklas gaat door op maandag en dinsdag, telkens van 15.15u tot 16.15u.