“Scholen als eerste partner voor mentaal welzijn van onze kinderen” 

 Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroecke riep in 2022 op dat onze kinderen en jongeren sneller en dichtbij toegang moeten krijgen tot psychologische zorg om langdurige psychologische problemen in de toekomst te vermijden. “In samenwerking met de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB’s) en de Netwerken Geestelijke Gezondheidszorg willen we kinderen en jongeren die het risico (kunnen) lopen om psychische problemen te ontwikkelen, veel sneller op de radar krijgen, steunen én dus helpen. Precies om erger te voorkomen (Vandenbroecke, 2022)".
 
Wat de minister hiermee bedoelt is dat we moeten proberen een eenvoudigere manier te vinden om kinderen en jongeren met bijvoorbeeld emotionele problemen zoals een laag zelfbeeld, rouwverwerking, hun controle over gevoelens en gedrag, … in contact te brengen met een psycholoog en dit via scholen. 

Wat de minister hiermee bedoelt is dat we moeten proberen een eenvoudigere manier te vinden om kinderen en jongeren met bijvoorbeeld emotionele problemen zoals een laag zelfbeeld, rouwverwerking, hun controle over gevoelens en gedrag, … in contact te brengen met een psycholoog en dit via scholen.

Wij zijn dan ook heel blij dat wij vanaf 30 januari een brug kunnen slaan tussen psychologen en kinderen.  Dit houdt in dat er een ELP-er (eerstelijnspsycholoog),  nl. Reini Kaminski, twee namiddagen op onze school aanwezig kan zijn om kinderen te begeleiden.  Dit steeds in overleg met ouders, school en clb.

Wij willen door dit engagement met Reini aan te gaan nog gelukkigere kinderen  zien op onze school, jonge mensen die met beide voeten op de grond staan maar die wel gesterkt worden indien dit nodig is. Allereerst door steeds een warme school te zijn met  een warm team maar bij diepere problemen geholpen kunnen worden door mevrouw Reini Kaminski.

Hoe gaat dit precies in zijn werk?

U kan als ouder aangeven dat uw zoon/dochter hier wel nood aan heeft, waarna een traject kan worden opgestart.
Maar ook wij als directie, leerkracht of zorgcoördinator kunnen dit voorstellen aan u als ouder. 
Alle info die u ons maar ook aan de eerstelijnspsychologe geeft, is vertrouwelijk!

Reini Kaminski zal vanaf 30 januari vier uur per week beschikbaar zijn voor het aanbieden van eerstelijnspsychologische zorg in onze school. Reini kan als eerstelijnspsycholoog trajecten van maximaal tien sessies aanbieden aan leerlingen.

De gesprekken kunnen gaan over moeilijkheden die uw kind ervaart op emotioneel gebied. bv. Heeft uw kind het moeilijk met het uiten van zijn/haar emoties?  Heeft uw kind een laag zelfbeeld?  Heeft uw kind weinig zelfvertrouwen? Heeft uw kind een dierbaar iemand verloren en is het moeilijk om dit verdriet te uiten?

Wij proberen er als school altijd voor de kinderen te zijn en helpen hen waar we kunnen. Maar soms is dit niet voldoende en dan kan Reini het verschil maken. Zij kan  kinderen een luisterend oor aanbieden als ‘ professionele buitenstaander’ en hen  helpen om sterker in de wereld te staan. Zij kan deze kinderen handvaten aanreiken om door te gaan ook als het moeilijk is.
Doordat zij op vaste dagen op onze school aanwezig is, hoeft uw kind niet naar een vreemde omgeving en weet hij/zij zich toch gesteund door de warmte en vertrouwelijkheid van leerkrachten en directie.

U betaalt 11 euro per sessie. Hebt u het recht op een verhoogde tegemoetkoming? Dan betaalt u 4 euro. Het eerste gesprek is kosteloos en er is de mogelijkheid voor ouders om bij het eerste gesprek aanwezig te zijn.  
De sessies zullen steeds plaatsvinden op school op afgesproken tijdstippen tijdens de schooluren.

Wilt u graag meer info?  Heeft u nog vragen?  Neem dan contact op met de directie of de zorgcoördinator.