Schoolraad

Sinds 01.04.2005 dient er in alle scholen een schoolraad opgericht te worden. De bevoegdheden van de schoolraad zijn vastgelegd in het Participatiedecreet. Zij hebben o.a. adviesrecht over alle aangelegenheden die personeel, leerlingen en ouders aanbelangen. De schoolraad bestaat  uit afgevaardigden van ouders, leerkrachten en vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap. De leden zetelen vier jaar in deze raad. Voor ons schoolbestuur werd er één schoolraad voor de 2 scholen (Bloemenlaan en Langstraat) opgericht.

Leden:

Vertegenwoordiging ouders/lokale gemeenschap:

 • Vranken Elisiane
 • Tsak Mines
 • Sylvia Daniels
 • Degirmenci Aynur
 • Tsiomos Elisa
 • Guler Yusuf
 • Hoeven Sandra

Vertegenwoordiging leerkrachten:

 • Vanholsaet Carine
 • Vanhengel Bart
 • Schoffelen Angelique
 • Notelaers Estelle
 • Meulemans Pascale
 • Visschers Vera