Schoolbestuur

 

v.z.w. Katholiek Basisonderwijs “Eisden-Dorp”

Langstraat 30

Eisden-Dorp

Samenstelling:

  • Awouters Louis
  • Boonen Daisy
  • Hermans Birgit
  • Kempeneers Agnes
  • Van de Beek Johan
  • Pareyn Rudi
  • Vranken Linda
  • Gryncewicz Michaël
  • Weustenraad Mathieu

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidshervorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.