Scholengemeenschap

Onze school vormt sinds 01.09.2005 voor de volgende zes schooljaren een scholengemeenschap samen met 4 andere Vrije scholen uit Maasmechelen.

Het schoolbestuur sloot samen met de volgende schoolbesturen een akkoord:

  • VZW Katholiek Basisonderwijs Eisden-Tuinwijk, Kastanjelaan 24, 3630 Maasmechelen
  • Parochiaal schoolcomité Leut VZW, Dreef 149, 3630 Maasmechelen
  • Katholiek Basisonderwijs Eisden-Dorp VZW, Langstraat 30, 3630 Maasmechelen.

De scholengemeenschap bestaat uit volgende scholen

  • Gesubs. Vrije Basisschool De Griffel, Marie-Joséstraat 4, 3630 Maasmechelen.
  • Gesubs. Vrije Basisschool Sint-Jan, Bloemenlaan 71, 3630 Maasmechelen
  • Gesubs. Vrije Basisschool, Dreef 149, 3630 Maasmechelen
  • Gesubs. Vrije Kleuterschool, Molenstraat 127, 3630 Maasmechelen
  • Gesubs. Vrije Basisschool Sint-Willibrordus, Langstraat 30, 3630 Maasmechelen.

De gevormde scholengemeenschap kreeg als naam

‘VRIJE BASISSCHOLEN MAASMECHELEN-NOORD’ (afgekort VBMN).

De opgerichte scholengemeenschap heeft als doel het onderwijs te coördineren en te begeleiden, overeenkomstig de van kracht zijnde wettelijke en reglementaire bepalingen en binnen het kader van de afgesloten overeenkomst. Door de oprichting van deze scholengemeenschap wordt er aan deze scholengemeenschap extra stimuli toegekend. In overleg met de schoolbesturen van de verschillende scholen zal beslist worden waar deze uren aan besteed zullen worden (o.a.zorgcoördinatie, preventie-adviseur, ICT, uitbouw scholengemeenschap,…).

Coördinerend directeur: Valeria Ceccarelli