Oudercomité

Onze school beschikt over een oudercomité.

Dit comité

  • ondersteunt het schoolteam o.a. bij het organiseren en uitwerken van allerlei schoolse activiteiten
  • wordt geïnformeerd  over het reilen en zeilen op school
  • heeft een adviserende functie bij het nemen van bepaalde beslissingen.

Getracht wordt om ieder leerjaar van de school te laten afvaardigen door een ouder. Omdat in de ledenlijst jaarlijks wisselingen kunnen voorkomen, wordt u ledenlijst in oktober van ieder schooljaar meegedeeld. U kan ze ook steeds bekomen op het secretariaat van de school.

Overzicht leden oudercomité schooljaar 2019-2020:

VOORZITSTER: Sylvia Daniels

PENNINGMEESTER: Tamara Terwingen

LEDEN:  Sabrina Giets, Bozacioglu Bujra, Guler Yusuf, Ozgür Esra, Cönert Bilgi, Carine Vanholsaet.