Leerlingenparlement

Ieder schooljaar wordt er in september een nieuw leerlingenparlement samengesteld. Alle klassen worden door twee leerlingen vertegenwoordigd. Iedere leerling kan slechts één schooljaar deel uitmaken van het leerlingenparlement. Naast de leerlingenvertegenwoordiging nemen ook de directeur, juffrouw Dorien en juffrouw Tine deel aan deze samenkomsten.

Het parlement komt minstens tweemaandelijks na school samen en bespreekt de schoolwerking op leerlingniveau met de bedoeling het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen te verhogen.

De gekozen leerlingen voor dit jaar zijn:

1: Yasin en Walid
2A: Uvys en Yaren
3A: Dario /
3B: Omer
4delj: Ece en Eslem
5de lj: Vesile en Denzel
6de lj: Amine en Elida