Leerlingenparlement

Ieder schooljaar wordt er in september een nieuw leerlingenparlement samengesteld. Alle klassen worden door twee leerlingen vertegenwoordigd, behalve het eerste en tweede leerjaar door een leerling. Iedere leerling kan slechts één schooljaar deel uitmaken van het leerlingenparlement. Naast de leerlingenvertegenwoordiging nemen ook de directeur, juffrouw Dorien en juffrouw Lorena deel aan deze samenkomsten.

Het parlement komt minstens tweemaandelijks na school samen en bespreekt de schoolwerking op leerlingniveau met de bedoeling het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen te verhogen.