Leerkrachtenteam

5.2. DE SAMENSTELLING VAN HET LEERKRACHTENTEAM

 

De directeur:               Vanholsaet Carine

Vervangende directies op dinsdag- en vrijdagnamiddag:

Awouters Alda (K.O.) en Giacomi Reinhilde (L.O.)

Zij nemen de taak van directie over op momenten dat de directie er niet is en op dinsdagmiddag en op vrijdagmiddag.

 

Kleuteronderwijs:

Ann Gutschoven + Elke Banken                   jongste kleuters

Tania Huygen +Benthe Molenbruck           4-jarigen kleuters

Alda Awouters                                                  5-jarige kleuters

Riet Coenen                                                       zorgcoördinator kleuteronderwijs

Sarah Stouten                                                   ondersteuner 4-  en 5-jarigen en
eerste leerjaar.

Bente Demeyer  (8 u.)                                      kinderverzorgster

 

Lager onderwijs:

Tine Dexters                                                   1ste leerjaar

Anneke Opsteyn/Jessie Paulissen             2de leerjaar

(Juf. Anneke zal tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen worden door Rilana Barberi)

Katrien Wevers                                              3de leerjaar A

Dorien Coenen                                               3de leerjaar B

Stephanie Coenen                                         4de leerjaar

(Juf. Stéphanie zal tijdens haar zwangerschapsverlof vervangen worden door Chelsea Bunkens)

Kristel Ramakers                                           5de leerjaar

Vera Visschers/Sabine Winten                   6de leerjaar

 

Angelique Schoffelen:             ondersteuner 1ste , 5de en 6de leerjaar

Reinhilde Giacomi:                 ondersteuner  5de leerjaar

Aline Leenders:                        ondersteuner  4de leerjaar, lezen

Karsten Campsteyn                 ICT-coördinator

 

Sanne Moonen en

Silke Ackx                                leerkrachten bewegingsopvoeding

Claessens Alice                      godsdienstleerkracht

Myriam Smeets                      zorgcoördinator L.O.

 

Secretariaatsmedewerkers:  Hermans Elsy en  Stefani Sara.